Dränering- så funkar det

Dränering är en viktig del för att hålla våra hem och fastigheter i gott skick. Men hur fungerar det? I det här blogginlägget tar vi en titt på grunderna för dränering – hur det fungerar och vad du kan göra för att hålla ditt hems dräneringssystem i toppskick. Läs vidare för att lära dig mer!

Korrekt dränering är en otroligt viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller att bevara hemmets skick. Dålig dränering kan leda till vattenansamling, vilket kan orsaka skador på olika konstruktioner i och runt ditt hus. Med adekvat dränering undviker du översvämningar eller avloppsvattensamlingar i närheten av eller inuti ditt hus. Detta kan bevara kvaliteten på jorden på din gård samt förhindra att din källare eller andra lågt liggande områden översvämmas under perioder med kraftiga regn. Det ökar också bekvämligheten genom att eliminera stående vatten som samlas på gårdar och uppfarter, vilket gör det mycket lättare att resa under och efter stormar. Att installera ett pålitligt dräneringssystem kan ge en uppenbar fördel för alla som vill se till att deras hem förblir säkert, intakt och riskfritt i många år framöver. Det har jag gjort, i min villa i Mölndal och det var mycket bra att jag gjorde det eftersom jag hade problem med mögel i källaren.

Den vanligaste typen av dräneringssystem är ett gravitationsbaserat system som bygger på gravitationskraften för att föra bort vattnet från huset. Den här typen av system omfattar vanligtvis rännor och stuprör som installeras runt taket och väggarna för att samla upp regnvatten. Vattnet leds sedan bort från huset till en avloppsledning eller ett system, t.ex. en dagvattenledning eller en avrinningsbassäng. Rännornas storlek och form kan variera.

En sumppump är en annan form av utrustning som kan användas för att hantera vattennivåerna runt ditt hus. Denna typ av pump är inte så vanlig.